Aquest és un formulari privat que només podeu fer vosaltres , no és per els clients.
Arxiu
Aquesta ha de ser l'adreça d'instal·lació de la Fibra que per anar bé hauria de ser la mateixa que la de l'enviament de les Sims en el cas que es triï aquesta modalitat,
Sinó es contracta cap fibra relleneu-ho igual amb l'adreça d'enviament doncs de la Sim.
Si no es cap d'aquets casos deixeu-ho en blanc.