Posa el teu nom complet
Posa la població on vius
Posa aquí el teu DNI
Posa aquí la teva edat
Arxiu
Fotografia actual (arxiu d'imatge)
Arxiu
Adjunta aquí l'arxiu del currículum (format .pdf, .doc)
                                                                                                                                                    Per a llegir la política premeu aquí  Política de privacitat
* Camps obligatoris

Consentiment de formularis
De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades que vostè ens faciliti seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SEMAT DATA SL CIF B25502147 i domicili social situat en Avda . Catalunya, 72-74 de la ciutat de Tàrrega (25300) amb la finalitat d'enviar-li la informació comercial dels nostres productes i serveis, atenent al requeriment de la sol·licitud.

Es procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació. En cas que fos necessari comunicar les seves dades a altres destinataris, pot consultar més informació a la política de privacitat disponible a la web.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com revocar el consentiment prestat, dirigint la seva petició a la direcció postal o al correu electrònic info@sematdata.com

 Igualment pot dirigir-se a nosaltres per a qualsevol aclariment en relació a aquest formulari o en relació al tractament de les seves dades.
En cas de no acceptació seves dades no seran tractades.