OSD | Comunicacions Empreses | IT Leaders Comunicació Tarrega Lleida

Des 
de OSD sabem que la funció de comunicació de marca no acaba en el moment que es finalitza el projecte de presència a internet sigui amb una plataforma web o amb la creació de xarxes socials. Per això, et posem a disposició el servei de gestió de xarxes socials per a optimitzar el teu lloc web i que els teus clients, i potencials t'identifiquin i interactuïn.

Algunes de les funcions principals que ofereix la solució són:

 • Crear contingut per a publicar en xarxes socials: Elaboració d'un calendari de publicacions que s'ajusti a cada xarxa social
 • Presència activa en xarxes socials
 • Cuidar i millorar la imatge de marca
 • Fer seguiment de la competència
 • Seleccionar continguts de tercers que aportin valor als seguidors
 • Treballar per a aconseguir més seguidors que estiguin interessats en la temàtica de l'empresa
 • Conèixer les característiques pròpies de cada xarxa social per a publicar el tipus de contingut ideal en cada canal
 • Generar una vinculació emocional (engagement) amb els usuaris
 • Aconseguir que reconeguin i recordin a la marca que representa.
 • Saber gestionar una possible crisi en xarxes socials
 • Valorar periòdicament l'acompliment de l'empresa en xarxes socials
 • Comunicació continua entre el social manager i el client
 • Social Media Plan: contarás con una estrategia de redes sociales alineada con tu misión y visión, para que sea relevante y conecte con tus potenciales clientes y fidelice a aquellos usuarios que ya lo sean.

 • Monitorización de redes sociales: tendrás monitorizados y controlados de manera periódica los impactos de las acciones en redes sociales para ver tus resultados y saber si estás cumpliendo con los objetivos de tu estrategia.

 • Optimización de la red/Auditoría Social Media: te ayudará a optimizar el rendimiento, analizando diferentes canales sociales.

 • Gestión de una red social: el Agente Digitalizador que hayas seleccionado para proporcionarte la solución te administrará el perfil/usuario en, al menos, una red social.

 • Publicación de posts semanales: el Agente Digitalizador publicará un mínimo de 4-8 entradas (posts) mensuales en tus redes sociales.

2500€ + IVA

Importe máximo de ayuda:
 • 0 < 3 empleados: 2.000€

 • 3 < 9 empleados: 2.500€

 • 10 < 50 empleados: 2.500€

 • Primera: 40 %

 • Segunda: 60 %