OSD | Comunicacions Empreses | IT Leaders Comunicació Tarrega Lleida


Ticketing per a gestionar totes les sol·licituds de servei i suport dels processos d'incidències dels teus clients.

L'automatització de processos és clau per a treballar de manera efectiva i millorar la satisfacció d'usuaris o clients. L'eina de ticketing disposa d'una rica funcionalitat per a automatitzar processos.

Registre i seguiment d'incidències, problemes, sol·licituds, canvis i tasques gràcies a la combinació d'una potent eina de ticketing amb un Service Desk multicanal (Telèfon, Email, Mòbil, Web, Xat, QR) que potencia l'Autoservei.
Incorpora, en el seu programari de help desk, diferents elements perquè cada usuari pugui explotar la informació que li correspon eficientment, incloent Quadres de comandament amb KPIs, Informes, Vistes dinàmiques i la Base de dades de Coneixement.
Tingui màxim control sobre l'inventari dels seus actius amb la CMDB, Network (Inventari automàtic), la Gestió de Manteniments Preventius, la Gestió de Reserves i QR (ús de codis QR). Aplicable a TU i altres àmbits de gestió com per exemple Serveis Generals.
Funcionalitats principals:

 • Eina de Ticketing i Help Desk multicanal

Desk i Gestió d'Incidències
Gestioni tot tipus de peticions de servei de manera eficient en un entorn 100% web, multi-idioma i multi-canal (telèfon, mail, web i xat).

Clients / Portal Usuari
Portal totalment configurable permetent a l'usuari accedir a informació, documents, crear i consultar tiquets, tiquets globals, consultar la base de dades i més. 

Enquestes de Satisfacció
Conegui el nivell de satisfacció dels seus clients respecte del servei mitjançant l'ús d'enquestes. 

Xat
Comunicació efectiva des de xat entre agents i clients disponible des de dins o integrable amb la seva web corporativa.

Mobilitat
Accessible en qualsevol moment, des de qualsevol lloc. *ServiceTonic incorpora el concepte de Mobilitat a la seva mesura amb el qual podrà definir el contingut que desitja…

E-mail / Notificacions
Defineixi qui ha de rebre notificacions, podent definir plantilles d'email per a cada estat, tipus de destinatari i idioma. 

Integració Correu
Aprofiti's de la completa integració amb el seu sistema de correu electrònic permetent crear tiquets automàticament des d'un email entrant. 

Control Horari
Controli el registre horari dels seus empleats i obtingui informes en XLS, PDF, CSV i XML. 

 • Explotació de la informació
Quadres de Comandament
Disposi d'informació en temps real d'aquells indicadors més crítics per a la seva gestió. Totalment configurable amb accés a diferents vistes per a un millor seguiment i control dels seus serveis. 

Informes
Creu els seus propis informes i guardi'ls en els formats més populars incloent PDF, Excel i HTML. Defineixi les seves pròpies consultes per a accedir a la informació de manera ràpida i segmentada. 

Vistes Dinàmiques
Llistats dinàmics de tiquets amb els paràmetres de negoci que necessita. Múltiples opcions de configuració: Campos, Filtres, Ordenacions, Visibilitat, Filtres avançats, accions massives, configuració de colors, exportació a fitxers. 

Base de dades de Coneixement
Reutilitzi els coneixements acumulats en els seus serveis posant-ho a la disposició d'agents i clients. 

 • Inventari d'actius
Gestió d'Actius i CMDB
Gestioni els diferents elements de configuració (CI) que utilitzen en els seus serveis disposant d'un complet inventari d'equips. 

Gestió de Reserves
Utilitzi aquesta poderosa funcionalitat per a qualsevol actiu que es pugui prestar, com a computadores portàtils, tauletes, càmeres de fotos i vídeo, qualsevol tipus d'equip, automòbils, sales de reunions, etc… 

Inventari Automàtic
Aquest mòdul permet automatitzar l'obtenció de l'Inventari de Xarxa (Maquinari, Programari i dispositius de xarxa). 

Manteniment Preventiu (GMAO)
Gestiona el manteniment preventiu dels seus actius a través de la seva eina de ticketing. 

QR– codis qr
Pot assignar un codi QR a cada dispositiu, dissenyar i imprimir les etiquetes, la qual cosa l'ajudarà a tenir una gestió eficaç dels seus actius.

 • Software de Help Desk per a l'automatització de processos
Regles de Negoci i Fluxos de Treball
Defineixi i gestioni tot tipus de regles de negoci i fluxos de treball per a automatitzar els seus processos de negoci i controlar fins al més mínim detall de la seva gestió. 

Alineat amb ITIL
Implementi els principals processos i funcions descrits en ITIL: Service Desk, Gestió Incidències, Requeriments, Problemes, Configuració, … 

Gestió de nivells de servei SLA
Completa gestió d'acords de nivell de servei, per a aquells entorns més exigents en els quals hagi de respondre i resoldre incidències. 

Catàleg de serveis
Publiqui el seu catàleg de productes i serveis amb informació, imatges, preus, terminis de lliurament… 

Gestió de contractes
Comptabilitzi de manera automàtica l'execució del contracte i reguli el compliment del temps i servei acordats. 

Gestió de problemes
Incrementi la qualitat i eficiència dels seus serveis Implementant la gestió de problemes del seu servei segons les recomanacions ITIL.

Calendari / Agenda
Calendari configurable amb visualitzacions de dia, mes i setmana tant d'activitats i esdeveniments del service desk com de l'inventari.
 • Digitalización y/o automatización de procesos y flujos de trabajo: tendrás digitalizados y/o automatizados procesos como:

  • Contabilidad/finanzas: cuentas por cobrar/por pagar, gestión de activos y generación de cierres y balances, etc.

  • Facturación: automatización de los procesos de facturación con la generación de presupuestos, albaranes y facturas.

  • Proyectos: control de presupuestos, costes, estimaciones, optimización de los recursos, etc.

  • Inventario: previsión, niveles de stock, envíos, distribuciones, devoluciones y cancelaciones, etc.

  • Compras y pagos: gestión de pedidos de compra y proveedores.

  • Recursos humanos: gestión de los recursos humanos, nóminas, etc.

  • Logística: gestión de flotas y rutas, entre otras.

 • Integración con diversas plataformas: la solución dispondrá de APIs o Web Services para su integración con otras herramientas.

 • Actualizable: accederás a actualizaciones de la solución con nuevas versiones.

 • Escalable: si tu empresa crece o cambia estructuralmente, la solución se adaptará a estos cambios.

 • Cumplimiento: podrás asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable, en concreto del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación del Real Decreto 1619/2012, así como cualquier normativa de aplicación.

6000€ + IVA

Importe máximo de ayuda:
 • 0 < 3 empleados: 500€ (hasta 1 usuario)

 • 3 < 9 empleados: 2.000€ (hasta 3 usuarios)

 • 10 < 50 empleados: 6.000€ (hasta 10 usuarios)

 • Primera: 70 %

 • Segunda: 30 %