Per accedir a la nostra sala de Videoconferència clica en una de
la següent plataformade video, des de un navegador actualitzat,
i posa el usari i codi que et donarà el nostre agent.