Seguidament us anomenarem Beneficis immediats per als clients que contractin Office 365. - És una Solució empresarial a l'abast de les pimes.

 - Sempre estarà actualitzat, estalviant el cost de les actualitzacions de hardware i software.
 - Pagament per usuari i mes sense risc financer.
 - Sense cost de servidors (hardware).
 - Accés des de múltiples dispositius, plataformes i navegadors
 - Sincronització del correu, calendari i contactes i tasques sense publicitats.
 - Servidors allotjats a Europa per incorporar-se a la llei europea de protecció de dades.
 - No es requereix formació en IT, ja que l'eina és molt intuïtiva.
 - Facilitat d'afegir o eliminar usuaris
 - Servidors Exchange (sincronització a l100% de totes les carpetes) ejem: quan enviem un correu queda a tots els dispositius PC, mòbils, web.
 - Sistema Drive (arxius al Núvol) de 1000 GB
 - Microsoft Office online
 - Microsoft Office local legal i actualitzat online
 - Augment de la productivitat en la empresa obtimitzant el temps dels treballadors.