Semat | Comunicacions Empreses | IT Leaders Comunicació Tarrega Lleida
Codis existents per activar / desactivar la bústia de veu en les línies mòbils.

DESVIAMENTS BÚSTIA MÒBIL:

Quan un número està ocupat ** 67 * 212 # + Tecla de trucada
Si el nombre està apagat ** 62 * 242 # + Tecla de trucada
Si el nombre no contesta ** 61 * 242 ** 20 (introdueix quan vols que duri la trucada)  # + Tecla de trucada
Activar en qualsevol cas ** 21 * 242 # + Tecla de trucada
Inhabilitar desviaments ## 002 #


DESVIAMENTS A UN ALTRE NUMERO MÒBIL:

Quan un número està ocupat ** 67 * (n mòbil) # + Tecla de trucada
Si el nombre està apagat ** 62 *(n mòbil) # + Tecla de trucada
Si el nombre no contesta ** 61 *(n mòbil) ** 20 (introdueix quan vols que duri la trucada) # + Tecla de trucada
Activar en qualsevol cas ** 21 *(n mòbil) # + Tecla de trucada
Inhabilitar desviaments ## 002 #