En OSD Seguretat disposem del servei Homologat de CRA per connectar les alarmes amb les normatives vigents de seguretat.

Solucions Central Receptora d'Alarmes


Preus mensuals


Control d'intrusió fins a 8 zones amb Risco
16 €
Control d'intrusió mes de 8 zones amb Risco
20 €
Control Videovigilancia (supervisió del videogravador per verificar una alarma)  9 €
Vigilant Virtual 24/7 (es necessita un maquinari especial a casa del client) 18 €
Impostos no inclosos