Doni als seus clients una atenció personalitzada i centralitzada perquè quan els truquin es sentin molt ben atesos. Estudiarem el seu cas i buscarem la millor fórmula per a que el sistema estigui totalment adaptat a les seves necessitats. Utilitzant el que calgui (operadores automàtiques, enrutament automàtic, desviaments selectius, missatgeria d'informació, auditext, horaris automàtics, etc...).

Sap els diners que perd la seva empresa per no atendre totes les trucades del fixe? Controli les trucades perdudes!

Som especialistes amb sistemes de Call Center. A continuació teniu un vídeo amb una solució de Call Center amb retrucada automàtica de les trucades perdudes perquè els nostres clients no perdin mai cap oportunitat.
Catàleg OSD Fidelity 
PRESENTACIO DE OSD FIDELITY CONTACT CENTERCOM TRACTEM LA SEVA TRUCADA ENTRANT
COM TRACTEM LA SEVA TRUCADA SORTINT - MODUL TELEMARKETING


Utilitzi Xarxa Intel.ligent 90x per donar una imatge corporativa i en cas de canviar de província el número no canviarà mai. Amb Semat també tindrà la gestió de la seva xarxa intel.ligent.