OSD | Comunicacions Empreses | IT Leaders Comunicació Tarrega Lleida
TARIFES STAR, STAR TOP i STAR ULTRA (aquestes tarifes utilitzen cobertura Yoigo i Orange):
Preus IVA inclòs. navegació
compatible 4G en totes les modalitats de dades. Superada la navegació de dades, s'aplica
baixada de velocitat a 128Kb fins a final de mes. Superats els minuts
de veu del Bono la tarifa a aplicar serà: Establiment trucada 0,1815 €, més 0,036 / minut.
SMS: 0,0968 €, SMS Internac: 0,3025 €.

Addicionalment, contractant la tarifa PREUS STAR, STAR TOP o STAR ULTRA, es
inclouen 1.000 minuts en trucades a altres línies Cablemóvil gratuïtes. Passats els 1.000
minuts, s'aplicarà preu per minut estàndard de la tarifa. Els 1.000 minuts són minuts
addicionals al bo de veu principal contractat, de manera que no consumeixen la capacitat principal
de la tarifa. Aquests 1.000 minuts no estan disponibles en l'opció de TARIFA Bàsica.

En el cas de la contractació d'un pack de connectivitat Osiris (Fibra) l'import d'alta no s'aplicarà en cap línia contractada.
Si es contracta sense el servei de connectivitat, per a totes les tarfies exposades serà aplicat l'import de 20,00€ de gestions d'alta.
Aquets import serà aplicat únicament a la primera factura.

Totes les tarfies exposades no consten de cap permanència.

Totes les tarifes inclouen trànsit de ROAMING EN ZONA UE. Països inclosos en zona 1:
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia,
Espanya, Finlàndia, França & Reunió & Martinique & Guaiana Francesa & Guadalupe, Gibraltar,
Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg,
Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia.