Aqui posa les observacions pactades amb els clients